Z archiwum IPN

 

Dokumenty dotyczące prowadzonych przez Urząd Bezpieczeństwa śledztw, inwigilacji oraz zeznań pozyskanych do współpracy Świadków Jehowy na temat członka Komitetu Kraju Tadeusza Chodary.

Zapoznaj się...

Zeznania Świadków Jehowy, którzy szczegółowo wprowadzali śledczych UB w kulisy historii i działalności Organizacji WTS.

Zapoznaj się...

Protokoły z przesłuchań Sługi Kraju Wilhelma Scheidera z 1950 roku, na podstawie których skazano go (i wielu innych czołowych ŚJ w Polsce) na wieloletnie więzienie.

Zapoznaj się...

Dokumentacja śledztwa prowadzonego przeciwko Świadkowi Jehowy Romualdowi Skwarce (lub Skwarze) za nielegalne nabycie powielacza, na którym drukowano literaturę Strażnicy.

Zapoznaj się...

Śledztwa, aresztowania i wyroki w sprawach dotyczących nielegalnego drukowania i kolportowania wydawnictw Towarzystwa Strażnica.

Zapoznaj się...

Tajny współpracownik SB "Stanisław" był odpowiedzialny za masowe aresztowania ŚJ na najwyższych szczeblach organizacyjnych.

Zapoznaj się...

Dzięki współpracy niektórych wysoko postawionych w Organizacji osób Służba Bezpieczeństwa miała doskonały wgląd w to, jak zorganizowana jest społeczność Świadków Jehowy.

Zapoznaj się...

Sługa okręgu, t.w. "Kłos" przez lata przekazywał służbom PRL poufne informacje na temat podziemnego zorganizowania i działalności Świadków Jehowy.

Zapoznaj się...

Archiwalne wydanie "Biuletynu IPN", w którym poruszono kulisy prześladowań i działalności Świadków Jehowy w czasach PRL.

Zapoznaj się...