Nauki i poglądy Świadków Jehowy

 • Znaki dni ostatnich - "niedobory żywności"

 • W leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism napisano: "Jezus przepowiedział braki żywności jako jeden z elementów znaku zakończenia 'systemu rzeczy'".
 • Świadkowie Jehowy utrzymują, że od roku 1914 świat nawiedzają niespotykane nigdy wcześniej niedobory żywności, które uśmiercając miliony ludzi stanowią także znak zbliżającego się końca świata.
 • Jak takie twierdzenia mają się do faktów historycznych?
 • Czytaj...
 • Znaki dni ostatnich - "śmiertelne plagi"

 • Wnikliwe poznawanie Pism podaje: "Jezus wskazał, że w dniach poprzedzających 'wielki ucisk' ludzi utrapią m.in. zarazy. A słowa z Objawienia 6:1-8, (...) dotyczyły przyszłego okresu wojen, głodu i 'śmiertelnej plagi'".
 • Towarzystwo Strażnica twierdzi, że od roku 1914 ludzkość doznaje niezwykłego wzrostu zaraz i epidemii. Ale Czym w ogóle są "śmiertelne plagi" w naszym wieku? I czy rzeczywiście zarazy "zalewają" ludzkość od roku 1914?
 • Czytaj...
 • Znaki dni ostatnich - "trzęsienia ziemi"

 • W wydanym przez WTS leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism czytamy: "Jezus przepowiedział, że częste i silne trzęsienia ziemi będą jednym z elementów znaku jego obecności. Po roku 1914 liczba takich wstrząsów wzrosła".
 • Czy tak jest w istocie? Czy liczba trzęsień ziemi faktycznie wzrasta? Co mówią na ten temat naukowe autorytety z dziedziny sejsmologii? I w końcu, czy Towarzystwo Strażnica rzetelnie przedstawia fakty dotyczące trzęsień ziemi?
 • Czytaj...
 • Wykluczenie

 • Świadkowie Jehowy mają bardzo rozbudowany system procedur sądowniczych, począwszy od korygujących rozmów, poprzez napominanie, pozbawianie przywilejów, ograniczenia, "naznaczanie", na wykluczeniu skończywszy.
 • Wykluczonych uważa się za martwych duchowo i pozbawionych szans na przeżycie Armagedonu. Są nazywani "zakałą", "gangreną", "złoczyńcami" i "niegodziwcami".
 • Jakie są podstawy takiego postępowania?
 • Czytaj...
 • Unikanie własnej rodziny

 • Świadków Jehowy spokrewnionych z osobą wykluczoną ze społeczności zachęca się do traktowania jej gorzej niż obcego. Wyrzutek ma być unikany jak gdyby nie istniał, a traktowanie kogoś takiego jest pozbawione zwykłej ludzkiej uprzejmości i współczucia. Dla osób nie związanych ze Strażnicą takie postępowanie jest szokujące.
 • Mało tego, jest to coś całkowicie odmiennego od zalecenia, jakie Jezus nakazał przestrzegać swoim uczniom.
 • Jaki koszmar przeżywają ci ludzie?
 • Czytaj...
 • Wykluczenie i unikanie

 • Zwrot "pozbawienie społeczności" nie występuje w Biblii, a jednak jest to u Świadków Jehowy powszechna praktyka.
 • Towarzystwo Strażnica stworzyło swoisty indeks kilkudziesięciu przewinień, za które Świadkowie mogą być wykluczeni z Organizacji. Spora część z nich była zupełnie obca pierwszym chrześcijanom, podobnie jak bezwzględne unikanie wykluczonych członków rodziny i przyjaciół. Dlaczego i jak Strażnica nadinterpretuje biblijne rady w tym zakresie?
 • Czytaj...
 • Czy pomazańcy przeżyją Armagedon?

 • Od czasów C.T. Russella przez wiele kolejnych dziesięcioleci ŚJ żywili mocne przekonanie, że znajdą się w niebie jeszcze przed nadejściem Armagedonu.
 • Ponieważ Armagedon nie nadchodził, a liczba pomazańców nieustannie rosła, w roku 1928 przedefiniowano tą naukę: większość namaszczonych Świadków, którzy umrą przed "wielkim uciskiem", znajdzie się w niebie, natomiast reszta zostanie jeszcze jakiś czas na ziemi, by wspierać "wielką rzeszę".
 • Od lat 1980-tych Ciało Kierownicze nie jest już tak pewne swoich wcześniejszych poglądów i rozpoczęło istny korowód domysłów i spekulacji.
 • Czytaj...
 • Zmartwychwstanie odwołane - powrót do grobów

 • Zmartwychwstanie jest jedną z podstawowych nauk Pisma Świętego. Nic zatem dziwnego, że i Świadkowie Jehowy poświęcali temu tematowi mnóstwo czasu i miejsca w swoich publikacjach.
 • Kluczowe miejsce w ich rozważaniach zajmuje czas, kiedy zmartwychwstanie do nieba ma się rozpocząć. Typowano różne daty - 1875, 1878, 1918 czy bliżej nieokreślony dzień rozpoczęcia Armagedonu.
 • Analizując historię rozwoju tej doktryny WTS trudno oprzeć się wrażeniu, że większość opublikowanych wypowiedzi jest po prostu niebiblijna i przedstawia osobiste poglądy liderów.
 • Czytaj...
 • Pytania do chrztu - co powinieneś wiedzieć

 • Każdy, kto pragnie się ochrzcić w Organizacji Świadków Jehowy musi odpowiedzieć wcześniej na dwa pytania stawiane kandydatom do chrztu:
 • 1. Czy na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa okazałeś skruchę za swe grzechy i czy oddałeś się Jehowie, by spełniać Jego wolę?
 • 2. Czy rozumiesz, że przez oddanie się Bogu i chrzest utożsamiasz się ze Świadkami Jehowy i przyłączasz się do organizacji Bożej kierowanej Jego duchem?
 • Jednak wcześniej te pytania brzmiały zupełnie inaczej.
 • Czytaj...