Polemiki, skandale i inne zagadnienia

 • Otwieranie zamkniętego umysłu

 • Rzadkością jest spotkanie Świadka, który nie słyszałby jakiejś informacji na temat nieuczciwych praktyk Strażnicy. Dlaczego zatem nie dostrzegają oni problemu?
 • Najwyraźniej dlatego, że coś ich powstrzymuje przed obiektywnym analizowaniem rzeczywistego stanu rzeczy o danej wiadomości. Ich umysły są szkolone, by nie dopuszczać do siebie wątpliwości odnośnie organizacji.
 • Czy istnieje skuteczny sposób na otwarcie zamkniętego umysłu?
 • Czytaj...
 • Przynależność Strażnicy do "Bestii" ONZ

 • W roku 1992 Strażnica została Członkiem Stowarzyszeniowym NGO przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stało się tak pomimo dziesięcioleci potępiania ONZ jako szkarłatnej bestii z Księgi Objawienia. W efekcie tego wielu Świadków Jehowy zerwało ze Strażnicą uważając jej posunięcie za obłudny i nieuczciwy rozdział w historii tej religii.
 • Jak wielkim zakłamaniem wykazało się Towarzystwo Strażnica, żeby usprawiedliwić przed swoimi członkami przynależność do ONZ?
 • Czytaj...
 • Towarzystwo Strażnica a świat polityki i biznesu

 • Towarzystwo Strażnica zdecydowanie potępia świat oraz jego czynniki gospodarcze, polityczne i religijne. Określane są mianem części szatańskiego systemu rzeczy i zapowiada się im rychłą zagładę.
 • Dlaczego zatem przedstawiciele WTS od lat regularnie biorą udział w najważniejszych wydarzeniach politycznych świata? Jaki cel ma dla nich uczestnictwo w konferencjach OBWE, WHO i innych politycznych przedsięwzięciach?
 • Czytaj...
 • Łgarstwa Strażnicy

 • Od Świadków Jehowy wymaga się okazywania zupełnego zaufania względem przekazywanych im przez Ciało Kierownicze informacji. Jednak staranna analiza publikacji Strażnicy ujawnia liczne przykłady nieudolnych przeróbek, fałszerstw i celowego wprawadzania w błąd, ukazujących, że zaufanie takie ma kruche podstawy.
 • Jeżeli uważasz, że Organizacja zawsze przedstawia Ci dokładne i wiarygodne materiały, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.
 • Czytaj...
 • Laskami po mordach

 • Świadkowie Jehowy szeroko reklamują się opinii publicznej jako ludzie łagodni, pokojowo nastawieni, unikający przemocy i konfliktów z bliźnimi.
 • Z drugiej jednak strony, od początku XX wieku odnotowano setki przypadków awantur i bójek z udziałem Świadków Jehowy, które znalazły swój finał przed sądami świeckimi. O niektórych incydentach wspomina też literatura Towarzystwa Strażnica.
 • Zapoznaj się z nimi.
 • Czytaj...